Културно-исторически забележителности в София


НАЦИОНАЛЕН АНТРОПОЛОГИЧЕН МУЗЕЙ
НАЦИОНАЛЕН АРХЕОЛОГИЧЕСКИ МУЗЕЙ
НАЦИОНАЛЕН ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ
НАЦИОНАЛЕН ЕТНОГРАФСКИ МУЗЕЙ
НАЦИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ
НАЦИОНАЛЕН МУЗЕЙ „БОЯНСКА ЦЪРКВА”
НАЦИОНАЛЕН МУЗЕЙ „ЗЕМЯТА И ХОРАТА”
НАЦИОНАЛЕН ПОЛИТЕХНИЧЕСКИ МУЗЕЙ
НАЦИОНАЛЕН ЦЪРКОВЕН ИСТОРИКО-АРХЕОЛОГИЧЕСКИ МУЗЕЙ
„СТАРА СОФИЯ” И СОФИЙСКИ ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ