ТракияГорнотракийската низина е най-обширната низина в България. Тя е част от историко-географската област Тракия, като в България низината често се нарича само Тракия. Тя е сред физикогеографските области на Краищенско-Тунджанската зона и се простира на територията на 6 области:  Пазарджишка, Пловдивска, Старозагорска, Хасковска, Сливенска и Ямболска.

В предложената от Министерството на туризма Концепция за туристическо райониране на България Район Тракия (с център Пловдив) е специализиран основно в културен и винен туризъм, с възможности за развитие и на  делови, градски развлекателен и шопинг, здравен, приключенски и екотуризъм.  

 


Дестинации

Перущица

Перущица е разположена в подножието на северните склонове на Родопите, на 25 км от Пловдив.  Регионът е с богато културно-историческо наследство. Счита се, че на

Пловдив

Евмолпия, както траките наричат селището си върху три хълма по поречието на Марица, датира от 4000 г. пр.Хр., което прави Пловдив по-стар от Атина и Рим. В. “Дейли те

Стара Загора

Със своята 8 000-годишна история Стара Загора е един от най-древните градове на Югоизточна Европа, възникнал на мястото на тракийското селище Берое. През епохите им

Настаняване


Посети