Долината на розите и тракийските царе„Розоварниците бяха по десния бряг на реката, която дели селото надве, и се простираха от воденичния яз до другия край, дето са харманите. Така наредени като под строй, тези медни казани с кръгли похлупаци, кацнали върху високи пещи с лумналите под тях огньове, отразени в реката, със сводестия каменен мост в дъното и водопада под него, с шеметно високите тополи край воденицата представляваха приказна гледка вечерно време. 

Тук ще видиш как изпразват казан и огненочервената лава се стича в осветената река, там загасяват пещ и гъстата и къдрава па̀ра, смесена с прах, се вие високо над покривите, щъкат тъмни силуети на варачите, проблясват ламаринени фунии, през които се сипва цветето в казана, или в тумбестите осемлитрови „гюлови шишета“ за розова вода. По мостовете кръстосват забързани жени и мъже — един носи цвят, друг дърва, трети ядене, вода, или пък възрастен мъж пристъпя бавно и предпазливо крепи малка кошничка, в която в „бюлюрено“ малко стъкло е сипано извареното през деня скъпоценно розово масло.”

Чудомир (из ръкописите на писателя)

Долината на розите и тракийските царе обединява две от богатствата на България – нейното красиво и ароматно лице – розата и богатото тракийско наследство. Розовата долина е област в България, намираща се южно от Стара планина и северно от Сърнена Средна гора, получила названието си в средата на 19-ти век от традициите в отглеждането на маслодайна роза. Долината на тракийските царе е популярно наименование, въведено в публично обръщение от археолога Георги Китов, което отразява изключително високата концентрация и разнообразие на паметници на тракийската култура в Казанлъшката котловина.Концепцията за туристическо райониране на България предвижда Долината на розите и тракийските царе да се специализира основно в здравен и културен туризъм с допълнителна ориентация към приключенски и еко туризъм, планински пешеходен и рекреативен туризъм, и винен туризъм. 


Дестинации

Казанлък

В Долината на розите, в подбалканските полета на Стара планина, от векове традиционно се отглежда маслодайната роза. От над 9000 хектара розови полета годишно се пр

Калофер

Самото споменаване на Калофер извиква в съзнанието образа на Христо Ботев, макар че в града са родени и други бележити българи. Благодарение на икономическия си п

Карлово

Разположен в плодородна долина по поречието на Стряма в Подбалкана,  Карлово е родното място на Васил Левски, апостола на освобождението от турско робство. Гра

Настаняване


Посети