Концепция за туристическо райониране


Концепцията за туристическо райониране на България, разработена съгласно Закона за туризма, разделя България на 9 туристически района: 1. Район Дунав (с център Русе), 2. Район Стара Планина (с център Велико Търново), 3. Район София (с център град София), 4. Район Тракия (с център Пловдив), 5. Район Долина на розите (с център Казанлък), 6. Район Рила-Пирин (с център Благоевград), 7. Район Родопи (с център Смолян), 8. Район Варна (Северно  Черноморие) и 9. Район Бургас (Южно Черноморие). Всеки туристически район се разделя от своя страна на два подрайона: 1а. Западнодунавски подрайон, 1б. Източнодунавски подрайон; 2а. Западен Старопланински подрайон, 2б. Източен Старопланински подрайон; 3а. Софийски подрайон, 3б. Подрайон Краище; 4а. Пловдивски подрайон, 4б. Старозагорски подрайон; 5а. Западен Подбалкански подрайон, 5б. Източен Подбалкански подрайон; 6а. Рилски подрайон, 6б. Пирински подрайон; 7а. Западни Родопи, 7б. Източни Родопи; 8а. Варненско Черноморие, 8б. Добруджанско Черноморие; 9а. Бургаско Черноморие, 9б. Странджанско Черноморие.

Общините са най-малкия териториален модул, използван за очертаване границите на районите. Обособяването на туристически райони в страната е с цел формиране на регионални туристически продукти и осъществяване на регионален маркетинг и реклама.


Сподели мнение за концепцията